Menu trigger
Osalemistingimused

Osalemistingimused

Augustiunetus 2017 osalemistingimused üheõhtukohvikutele ja kunsti- ja käsitööturul kauplejatele.

 • Müügikoha taotlemiseks tuleb täita registreerimisvorm Augustiunetuse kodulehel.
 • Registreerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta festivalil. Korraldajad teevad oma valiku hiljemalt 22. juuniks.
 • Valiku tegemisel on eelistatud loodussäästlikud üheõhtukohvikud, kelle menüüs on tervislik toit, kohalik ja mahe tooraine ning kunsti- ja käsitööturul kauplejad, kes pakuvad omanäolisi, kunstisugemetega ja/või kohalikke tooteid.
 • Tänavafestivalil kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mille korraldajad annavad igale kinnitatud müügikohaga üheõhtukohvikule ja kauplejale.
 • Kinnitatud müügikoht on märgistatud kõnnitee laiuse ja kokkulepitud pikkusega. NB! Autodele on küll liiklus suletud, kuid päästeteenistuse läbipääsuks peab jääma avatuks minimaalselt 4 meetrit.
 • Üheõhtukohvik ja kaupleja võib seada müügikohale reklaami kaupleva firma- või isikunimega.  Muude brändide (nt Coca-Cola, Saku vms) telkidel ja varjualustel olevad visuaalid tuleb kinni katta või varjata.
 • Reklaam ei tohi varjata teisi müügikohti ega segada festivalil osalejaid.
 • Müügikoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb kokku leppida korraldajatega.
 • Festivaliala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras üheõhtukohvik ja kaupleja.
 • Festivali ametlik toimumisaeg on 12. august 2017 kell 14.00 kuni 13. august 2017 kell 01.00 hommikul. Pärast seda  kehtib öörahu.
 • Üheõhtukohvikud peavad olema teavitanud oma tegevusest veterinaar- ja toiduametit (http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=841).
 • Festivalil on lubatud ainult lahja alkoholi müük. 
 • Festivali korraldajatel on õigus kõrvaldada festivalialalt kaupleja, kes rikub avalikku korda ja festivali osalemistingimusi. Korraldaja ei tagasta osalemistasu ega hüvita festivalil osalemisega seotud kulutusi.

Registreerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Augustiunetuse tänavafestivali üheõhtukohvikutele ja kauplejatele ettenähtud tingimustega.