Menu trigger
Tori Hobune

Tori Hobune

Tori Hobune on folkmuusika ansambel Pärnust, mis sai alguse 2013. aasta jaanuaris Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi klassibändide konkursil, esindades enda klassi omaloomingu kategoorias. Võiduga sai grupp motivatsiooni loomingut jätkata. Tänaseks on noored folgisõbrad esinenud suurematel folgifestivalidel ning täitnud oma muusika ja tantsuga mimeid saale üle kogu Eestimaa.

Tori Hobune is a folk music ensemble from Pärnu. It was formed in January 2013 for a class band competition at Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium (Pärnu Sütevaka Humanitarian Gymnasium). The band won the competition and this motivated them to carry on. By today, these young folk lovers have performed at most folk festivals and filled numerous dance halls with their music and dance all over Estonia.

Facebookhttps://www.facebook.com/ToriHobune
Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=g0z81fudCnk&feature=youtu.be

Foto: Karolin Stimmer

Foto: Karolin Stimmer