Menu trigger
Osalemistingimused

Osalemistingimused

Augustiunetus 2018 osalemistingimused:

 Müügikoha taotlemiseks tuleb täita registreerimisvorm Augustiunetuse
kodulehel.
 Registreerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta festivalil. Korraldajad
teevad oma valiku hiljemalt 15.juuniks. Kauplemiskoha tagab tähtajaks
tasutud arve.
 Kohvikute osas on valiku tegemisel eelistatud loodussäästlikud
üheõhtukohvikud, kelle menüüs on tervislik toit ning kohalik ja mahe
tooraine.
 Tänavafestivalil kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mille
korraldajad annavad igale kinnitatud müügikohaga kauplejale.
 Kinnitatud müügikoht on märgistatud kõnnitee laiuse ja kokkulepitud
pikkusega. (NB! Autodele on küll liiklus suletud, kuid päästeteenistuse
läbipääsuks peab jääma avatuks minimaalselt 4 meetrit.)
 Kaupleja võib seada müügikohale reklaami kaupleva firma või isikunimega.
Muude brändide (nt Coca-Cola, Saku vms) telkidel ja varjualustel olevad
visuaalid tuleb varjata.
 Reklaam ei tohi varjata teisi müügikohti ega segada festivalil osalejaid.
 Müügikoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb kokku leppida
korraldajatega.
 Kauplejad, kes vajavad elektrit (kasutamine kuulub eraldi tasu alla),
peavad registreerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete
nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kõik kasutatavad
elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit
vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool
saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.
 Festivaliala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema
ümbruse hoiab korras kaupleja.
 Festivali ametlik toimumisaeg on 11.august kell 14.00 kuni 12.august kell
01.00 hommikul. Pärast seda kehtib öörahu.
 Toidukaubaga kauplejatel tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada nõutud
teavitus.

Veterinaar- ja Toiduameti meelespea on siin.

Tarbijakaitseameti meelespea on siin.

 Festivalil on lubatud ainult lahja alkoholi müük.
 Festivali korraldajatel on õigus kõrvaldada festivalialalt kaupleja, kes rikub
avalikku korda ja festivali osalemistingimusi (sh registreerimisvormis
mitte märgitud kauba müük). Korraldaja ei tagasta sellisel juhul
osalemistasu ja ei hüvita festivalil osalemisega seotud kulutusi.
 Kui registreerunud kaupleja ei saa mingil põhjusel festivalil osaleda, on tal
õigus hiljemalt 14 päeva enne festivali algust 50 % müügikoha eest tasutud
summast korraldajalt vabas vormis avalduse alusel tagasi küsida.

Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.
Registreerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub
Augustiunetuse tänavafestivali kaupleja osalemistingimustega.