Menu trigger
Koostöötava

AUGUSTIUNETUSE HEA KOOSTÖÖTAVA

  • Augustiunetus, tänavafestival ja kunstide öö, on kogukonnaüritus, mille eesmärk on väärtustada Pärnu inimesi ja elukeskkonda ning esile tõsta kohalikku kultuuri, loovettevõtlust ja uusi algatusi. Tänavafestivali formaat võimaldab kaasalöömist spontaanselt ja mitmekesiselt, samal ajal kui kunstide öö nimetuse all saab külastaja osa sisukamast kultuuriprogrammist. Augustiunetus panustab alati ka sotsiaalse heaolu ja säästliku elukeskkonna teadvustamisele – positiivsel suhtumisel, heategevusel, taaskasutusel, Pärnu ainulaadse linnalooduskeskkonna väärtustamisel  on meie programmis alati oluline koht.  Seetõttu on meiega ühinema oodatud kõik, kes jagavad meie väärtusi.
  • Meil on hea meel, et „Augustiunetus“ on registreeritud kaubamärk, mida kaitseb Eesti Vabariigi seadusandlus. Nii saame ühise brändi alla koondada just  festivali kui kultuuri- ja kogukonnaüritusega haakuvaid ettevõtmisi.  Ilma kirjalikku taasesitamist võimaldava kokkuleppeta (leping, e-kiri) ei ole lubatud kasutada „Augustiunetuse“ kaubamärki või selle visuaali (logo, värve). 
  • Augustiunetus on tasuta üritus ja kõikidele külastajatele avatud. Soovime seda põhimõtet järgida ka edaspidi. Festivaliala ei ole piiratud aedadega, kuid selle mõjuala on siiski määratletud Pärnu linnavalitsuse avaliku ürituse toimumise loaga, mistõttu teised samas piirkonnas samale ajale planeeritud avalikud üritused saavad toimuda kokkuleppel Augustiunetusega.
  • Augustiunetuse peamiseks meediakanaliks on festivali koduleht aadressil augustiunetus.ee (festivali ajal kuni 11 000 külastust päevas) ning festivali Facebooki leht aadressil www.facebook.com/augustiunetus, millel koos ürituse lehega on 2016. aastal ligi 16 000 jälgijat. Info lisamine ja jagamine nende kanalite vahendusel toimub üksnes läbi korraldusmeeskonna. Facebookis on lubatud luua sündmusi, mis on Augustiunetusega seotud ja sellele viitavad üksnes neil, kellel on koostöökokkulepe Augustiunetusega.
  • Augustiunetuse meeskond teeb omalt poolt kõik selleks, et festivalil kaasalööjate soovid saaksid täidetud. Selleks palume olla teil proaktiivsed, näidata üles soovi ja initsiatiivi, võimalusel pakkuda omalt poolt välja ka teostatavaid lahendusi. Võtke meiega ühendust: august@augustiunetus.ee