Menu trigger
Osalemistingimused

Osalemistingimused

Augustiunetus 2018 osalemistingimused:

 •  Müügikoha taotlemiseks tuleb täita registreerimisvorm Augustiunetuse
  kodulehel.
 • Registreerimisvormi täitmine ei garanteeri kohta festivalil. Korraldajad
  teevad oma valiku hiljemalt 15.juuniks. Kauplemiskoha tagab tähtajaks
  tasutud arve.
 • Kohvikute osas on valiku tegemisel eelistatud loodussäästlikud
  üheõhtukohvikud, kelle menüüs on tervislik toit ning kohalik ja mahe
  tooraine.
 •  Tänavafestivalil kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mille
  korraldajad annavad igale kinnitatud müügikohaga kauplejale.
 • Kinnitatud müügikoht on märgistatud kõnnitee laiuse ja kokkulepitud
  pikkusega. (NB! Autodele on küll liiklus suletud, kuid päästeteenistuse
  läbipääsuks peab jääma avatuks minimaalselt 4 meetrit.)
 • Kaupleja võib seada müügikohale reklaami kaupleva firma või isikunimega.
  Muude brändide (nt Coca-Cola, Saku vms) telkidel ja varjualustel olevad
  visuaalid tuleb varjata.
 • Reklaam ei tohi varjata teisi müügikohti ega segada festivalil osalejaid.
 • Müügikoha helikujundus, kaasa arvatud elav esitus, tuleb kokku leppida
  korraldajatega.
 • Kauplejad, kes vajavad elektrit (kasutamine kuulub eraldi tasu alla),
  peavad registreerimisvormi märkima kasutatavate elektriliste seadmete
  nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kõik kasutatavad
  elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit
  vajavad kauplejad saavad eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik vool
  saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.
 • Festivaliala üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema
  ümbruse hoiab korras kaupleja.
 • Festivali ametlik toimumisaeg on 11. august kell 16.00 kuni 12. august kell
  02.00 hommikul. Pärast seda kehtib öörahu.
 • Toidukaubaga kauplejatel tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada nõutud
  teavitus.

Veterinaar- ja Toiduameti meelespea on siin.

Tarbijakaitseameti meelespea on siin.

 • Festivalil on lubatud ainult lahja alkoholi müük.
 • Festivali korraldajatel on õigus kõrvaldada festivalialalt kaupleja, kes rikub
  avalikku korda ja festivali osalemistingimusi (sh registreerimisvormis
  mitte märgitud kauba müük). Korraldaja ei tagasta sellisel juhul
  osalemistasu ja ei hüvita festivalil osalemisega seotud kulutusi.
 • Kui registreerunud kaupleja ei saa mingil põhjusel festivalil osaleda, on tal
  õigus hiljemalt 14 päeva enne festivali algust 50 % müügikoha eest tasutud
  summast korraldajalt vabas vormis avalduse alusel tagasi küsida.

Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.
Registreerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub
Augustiunetuse tänavafestivali kaupleja osalemistingimustega.